kenal Allah sebelum solat (bhg3)

 Wal Astri ( Demi masa )

 

Mengenal Allah adalah satu matlamat dan tujuan dihantar kedunia ini agar kita tidak tergolong dalam golongan orang yang sesat, manakan tidak sehingga zaman sekarang  masih ramai orang yang tersasar dari tuntutan syarak ataupun tuntutan syari’at Allah.

Hanya mengambil satu bab  dan banyak bab yang di tinggal-kan, satu bab yang di maksudkan ialah hanya mengambil bahagian isinya sahaja, manakala kulitnya di tinggal-kan, samalah dengan pepatah (“ Kacang lupakan kulit ”). Jika tidak dari benih dulu yang di semai seterusnya tumbuh pohon-pohon yang rendang, lalu berbunga dan berbuah… dan menghasil-kan benih yang baik pula, bagaimana isinya itu boleh di nikmati ..? Sedang-kan ia perlu melalui proses diatas dahulu.

Ketika menjalani kehidupan di dunia syari’at yang kukuh yang di perlukan, syari’at ini amat luas bukan sekadar  “ Rukun Islam ”  yang lima, bukan sekadar “ Rukun iman ” yang enam tetapi ianya lebih dari itu. Rukun islam adalah kesaksian kita bahawa kita telah berserah diri yakni, bersaksi bahawa

Asyhadu anla ilaha illallah, Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah ”,

awal-awal lagi sudah bersumpah, ini menandakan kita telah beriman kepada Allah. Seterusnya kita menyambung lagi sumpah kita bahawa

“ Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah ” 

yang membawa risalah tuhan untuk di imani oleh setiap umat manusia yang mahu keluar dari kegelapan dan kejahilan diri sendiri.

Dua kalimah syahadah ini amat luas pengertian dan penghayatan-nya namun, hanya sebahagian orang sahaja yang mahu memahami-nya secara mendalam. Setelah bersumpah dan bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah maka, terpikul-lah satu tanggung-jawab yang besar untuk kita pikul iaitu, sembahyang lima waktu. Kenapa lima waktu…? Kenapa adanya waktu…? Jika tidak ada waktu manusia ini sentiasa sibuk dalam mengejar keuntungan dunia, keuntungan akhirat di lalaikan.

Kerana waktu itu lebih tajam dari laser yang memotong besi atau apa saja, walau macam manapun masih terasa ia di potong, tetapi jika waktu yang memotong kita tanpa rasa  tanpa sedar ia berlalu, apabila tersedar ianya sudah terlepas. Itulah adanya lima waktu sehari semalam, kita wajib memotong-nya sebelum ia memotong kita, jika tidak tergolong-lah kita dalam golongan orang-orang yang rugi, kerana waktu dan peluang yang di kurniakan Allah Ta’ala hendaklah kita hargai-nya dengan melaksana-kan syari’at Allah, setelah beriman kepada Allah dan Rasul-nya. “ Beruntung-lah orang mengerja-kan amalnya, rugilah orang yang meninggal-kan nya.

 Solat

Seafdhal-afdhal solat adalah berjamaah, di dalam solat berjamaah itu terkandung suatu rahsia, yakni perhubungan kita dengan Allah dan manusia. Barangsiapa meninggal-kan jemaah-nya maka tunggu-lah saat Allah akan mencerai-berai kan hubungan mereka, solat mestilah ikhlas bukan mengharap balasan pahala dari Allah, jika mengharap balasan pahala dari Allah nescaya syirik. Sesungguh-nya Allah telah mengikhlas-kan penciptaan dan penghidupan kita, dan dia tidak mengharapkan apa-apa balasan dari kita, tak boleh-kah kita  mengikhlas-kan juga pengabdian kita padanya..?

Sesungguh-nya perbuatan yang ikhlas itulah yang di kira oleh Allah S.W.T. Jika kita lakukan bukan atas dasar ikhlas maka, sia-sialah perbuatan kita, ini yang dikatakan masa itu akan memotong kita tanpa rasa tanpa sedar ia berlalu, jika hendak mengejar waktu kita takkan terkejar, sebalik-nya memotong-nya daripada terus berlalu tanpa sebarang manfaat. Di dalam solat berjamaah juga ada perhubungan kemanusian, iaitu pergaulan sesama insan.

Pergaulan sesama insan ini ialah, silatur rahim dan kasih sayang sesama saudara se-islam,

yaitu dari satu rahim, yakni rahim Siti Hawa alaiha salam, kita semua adalah bersaudara, seperti sabda Nabi S.A.W yang berbunyi;Setiap umat islam adalah bersaudara ”  Mengambil tahu hal-hal kemasyarakatan, saudara yang terdekat adalah kaum kerabat kita sendiri, ibubapa, adik-beradik dan saudara sepupu sepapat kita, jiran tetangga dan sebagai-nya. Bukan hal engkau.. hal engkaulah, hal aku.. hal akulah. Ini di namakan memutuskan perhubungan persaudaraan sesama islam. Jika memutuskan hubungan pertalian dengan sesama muslim maka, terputus-lah dari rahmat Allah. Waliyazubillah….

Abu Laits as-samarqandi meriwayat-kan dari sanad-nya, hasan r.a berkata Rasulullah telah bersabda:-

“ Ma tsalus shalwatil khamsi, kamatsali nahrin jaarin alabaabi

ahadikum, katsiril maa’I  yaghtasilu, fihi kulli yaumin khamsa

marraat fahal yabqa alaihi minad daran, Contoh perumpamaan

sembahyang lima waktu itu, bagaikan sungai yang mengalir

di muka pintu salah satu dari kamu, dan ia mandi di dalam-nya

apakah kiranya masih ada sisa kotoran yang melekat..?”

( Petikan dari kitab Tanbihul Ghafilin)

Solat hendak-lah di dirikan atas dasar ketaqwaan keimanan dan nawaitu, bukan sekadar mengerja-kan solat semata-mata. Jika mengerja-kan solat sampai bilapun kita hanya mengerjakan-nya tetapi kita takkan dapat sebarang manfaat dalam mengerjakanya itu . Kita  mendiri-kan solat ialah untuk mengcakupi aspek zahir dan batin. Penghayatan untuk di amalkan dalam kehidupan seharian, bersujud itu melambang-kan kerendahan hati kita terhadap Allah S.W.T, seterus-nya membawa kepada ketaqwaan yang tinggi di sisi Allah.

Abu laits as-samarqandi ada meriwayat-kan dari sanadnya dari Raafi’ dari Khalid:-

“ Ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah s.a.w, tiba-tiba ada orang masuk masjid lalu menghadap qiblat dan sembahyang, kemudian setelah ia selesai ia datang memberi salam kepada Nabi s.a.w dan orang-orang, maka Nabi s.a.w bersabda kepadanya: Irji’i

Fashalli fa innaka lam tushalli, ( kembalilah engkau sembahyang sebab engkau belum sembahyang )Maka ia segera kembali sembahyang, dan sesudah selesai ia kembali kepada Nabi s.a.w, dan Nabi s.a.w bersabda kepadanya, kembalilah engkau sembahyang sebab engkau belum sembahyang, sehingga tiga kali lalu orang itu berkata, Saya tidak tahu apakah kesalahanku dalam sembahyang maka, Nabi s.a.w bersabda;

( Tidak sempurna sembahyang seseorang itu sehingga menyempurna-kan wuduk,

Sebagaimana yang di perintahkan Allah, maka membasuh muka dan kedua tangan-nya

Sampai ke sikunya dan mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya sampai mata

Mata kakinya, kemudian bertakbir dan bertahmid ( Memuji Allah )dan membaca Al-Qur’an sedapatnya, lalu ruku’ dan meletak-kan kedua tapak tangan di lututnya  sehingga tenang, semua ruas sendi dan tunduk, kemudian mengankat kepala sambil membaca, sami’ allahu liman hamidah dan tegak berdiri sehingga tegak punggung-nya dan masing-masing anggota badan-nya kembali ke tempat-nya, lalu takbir dan sujud menekan-kan wajah-nya ke tanah sehingga tenang semua ruas tulang-nya dan

merendah, kemudian takbir dan tegak duduk dan menegak-kan tulang punggung-nya.,

Nabi s.a.w menerang-kan dan bersabda: Tidak sempurna sembahyang seorang itu dari kamu sehingga mengerja-kan semua itu.)

Dalam hadith ini Nabi s.a.w menyuruh menyempurna-kan ruku’ dan sujud,

Dan menerang-kan bahawa sembahyang tidak di terima kecuali, dengan cara yang sedemikian. Maka seharus-nya orangbersungguh-sungguh untuk kesempurnaan ruku’ dan sujudnya supaya sembahyang itu menjadi penebus dosa-dosa yang lalu.

( petikan dari kitab Tanbihul Ghafilin )

    

Jangan ada sifat ujub dan sombong sesama manusia, jangan merasa sombong dengan amalan-nya, kerana sifat ujub dan sombong itu saudara-nya syiatan. Mari kita renung-renungkan sebuah syair mengenai penyakit ujub dan sombong:-

Hai orang yang sombong dalam ke angkuhan-nya, lihatlah

tempat buang airmu, sebab kekotoran itu selalu hina, Sekira-nya

manusia merenung-kan apa yang di dalam perut mereka, nescaya

tidak ada satupun yang menyombong-kan diri-nya, baik yang muda

mahupun yang tua, apakah ada anggota tubuh yang di mulia-kan

 selain kepala..? Namun demikian, lima macam kekotoran yang

keluar daripada-nya, hidung berhingus sementara telinga baunya tengit,

tahi mata berselaput sementara dari mulut-nya mengalir air liu.,

Hai bani Adam yang berasal dari tanah, dan akan di lahap tanah juga,

tahan-lah dirimu ( daripada kesombongan ), kerana engkau

bakal menjadi santapan kelak.

( petikan dari buku himpunan hadis pilihan )

Abu laits as-samarqandi meriwayat-kan dari sanad-nya dari Abu Ubaidah r.a telah berkata Abdullah bi Masu’d:-

( “Annajaatu fits natain:  Attaqwa wanniyatu, walhalaaku fits natain:,

Alqunuuthu wal-I’jab”),(“ Keselamatan dalam dua macam: Takwa dan niat.

Dan binasa itu juga dalam dua macam: putus harapan dan ujub”)

( petikan dari kitab Tanbihul Ghafilin )

Jangan-lah penyakit ini ada dalam diri kita, nescaya sia-sia semua amalan kita masya’ Allah, penat kita mengerjakan-nya  tetapi semua-nya sia-sia belaka. Sebab kita mengerjakan-nya, bukan mendirikan-nya, jika mendirikan-nya maka menegak-kan tiang agama-nya, memperkasa-kan jiwanya, memperindah-kan akhlak-nya, meneguh-kan rohani-nya, baru ini di katakan orang yang benar-benar melafaz-kan syahadah nya.. dan tenggelam di dalam syahadah-nya. Ini baru bab mengenai syahadah dan solat, belum lagi masuk bab puasa, zakat dan haji. Ini lagi panjang kupasan-nya, namun penulis hanya meringkaskan-nya, tujuan untuk menambah-kan lagi ilmu pengetahuan yang sedia ada.

Puasa

Puasa pula bagaimana..? apakah hanya semata-mata puasa je..? apakah tidak mahu mengambil pengertian dari ibadat puasa..? Apakah hubungan puasa dengan kita kita..? Di segi zahir puasa ini ialah melatih kita supaya mengerti akan bagaimana orang yang susah  menahan lapar dan dahaga daripada kemiskinan-nya, melatih kita menahan lapar dan dahaga sepertimana mereka menahan lapar dan dahaga, puasa pula hendaklah menunaikan-nya, bukan mengerjakan-nya, sebab itu adanya qadha’ puasa yang tertinggal,

Pengertian puasa itu yang wajib kita fahami,bukan sekadar menunaikan-nya, Puasa pula terbahagi kepada tiga bahagian:-

  1. Puasa umum
  2. Puasa khusus
  3. Puasa khususul khusus

Puasa umum adalah puasa yang sepertimana orang ramai melakukan-nya, hanya sekadar menahan lapar dan dahaga tetapi tidak menahan hawa gejolak hawa nafsu-nya, tidak menjaga lidah-nya, tidak menahan amarah-nya, tidak menahan pandangan-nya, tidak menahan pendengaran-nya, sebalik-nya apa yang dapat ialah hanya penat menahan lapar dan dahaga.

Puasa khusus pula sebalik-nya, ia dapat menahan pandangan, pendengaran, amarah-nya dan lidah-nya tetapi, ia tidak dapat menahan hatinya, ini adalah sedikit bagus daripada puasa umum, adapun puasa khususul khusus pula ialah menahan segala apa yang terkandung di atas, inilah tingkatan puasa yang jarang orang mencapai-nya, bak kata P, Ramlee jarang-jarang kadang-kadang. Marilah kita jadikan “Roh” sebagai cermin untuk kita menyelami dasar hakikat kita berpuasa dan di tahap manakah puasa kita itu, jangan hanya sekadar menunaikan-nya, tetapi ambil-lah pengertian daripada puasa itu sendiri.

Advertisements

Jangan lupa tinggalkan komen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: